Środa, 27 marca 2019 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 

Organizacje
Podzakładowe


Humor dniaAktualności

Autor: OM NSZZ Solidarność PPP   Data: 2018-04-17
Relacje z odbytych w ubiegłym tygodniu spotkań
11 kwietnia 2018 r. na zaproszenie przedstawicieli Pracodawcy Poczty Polskiej SA odbyło się spotkanie z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi. Naszą organizację związkową reprezentowali: Urszula Szczepańska, Joanna Koszara, Piotr Mierzejewski, Sławomir Steltmann.
Tematami spotkania było wprowadzanie zmian organizacyjnych w BKBI i RS oraz sprawy bieżące.

W pierwszej części spotkania dyrektor BKBI Dorota Gagat przedstawiła zmiany organizacyjne dotyczące zmniejszenia ilości etatów Przedstawicieli Handlowych przy jednoczesnym zwiększeniu ilości Stanowisk ds. Sprzedaży - Obsługa Klientów Biznesowych (OKB), Obsługa Klientów Umownych (OKU) i Obsługi Klientów (SOK). Poinformowała również, iż dokonana została ocena pracowników przez przełożonych, w wyniku której wyłonieni zostali pracownicy na stanowiska sprzedażowe. Ocena obejmowała zarówno stopień realizacji planów za 2017 r. jak i kompetencje administracyjne i sprzedażowe na zajmowanym obecnie stanowisku.
Dyrektor zapewniła zebranych, że reorganizacja nie pociągnie za sobą zwolnień, a tylko alokację pracowników.
Na poruszone kwestie dotyczące różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy, które pogłębiły się od 2016 roku Pani Gagat odpowiedziała, że w miesiąc po wprowadzeniu zmian organizacyjnych przekaże stronie związkowej projekt likwidujący dysproporcje w wynagrodzeniach.
Jak stwierdził Paweł Kopeć dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży zmiany te, nie są zmianami rewolucyjnymi, a służą jedynie poprawie, która ma wpłynąć na lepszą efektywność.
Informacje te przyjęliśmy z daleko idącą rezerwą ponieważ uważamy, że zapoczątkowana już w 2016 r. reorganizacja nie wpłynęła na wykorzystanie potencjału pracowników BKBI w celu poprawy i ujednolicenia wskaźników przychodowych, efektywnościowych i wydajnościowych, a wprost przeciwnie doprowadziła do pogłębiającej się frustracji wśród pracowników tego Pionu.
Uważamy, że podczas procesu tworzenia założeń zmian w sposobie zarządzania powinni brać udział oprócz Dyrektorów Rejonów Sprzedaży - Menadżerowie ds. Sprzedaży, ponieważ to właśnie oni jak nikt inny znają teren, który mają obsługiwać oraz posiadają wiedzę co do możliwości wykonania nakładanych planów.
dyskutowano również na temat zmiany cennika dla usług KEP od 01.04.2018 r. Przedstawiliśmy swoje uwagi i obawy dotyczące wprowadzenia nowych cen na usługi, w odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że wprowadzone podwyżki mają na celu zapewnienie rentowności wykonywanych usług.

Druga część spotkania dotyczyła zmian organizacyjnych w Regionach Sieci oraz spraw związanych z działaniem RS. Zmiany organizacyjne, które weszły od 1 kwietnia br. dotyczą głównie koordynatorów, ich zakresów zadań oraz podległości. Uzasadniając zmiany Jacek Zmorek dyrektor Biura Zarządzania Siecią i Sprzedażą stwierdził, że są one niezbędne, aby koordynatorzy byli bliżej urzędów pocztowych - mają je wspierać a nie zadaniować.
Otrzymaliśmy również zapewnienie, że wyniki obciążenia pracą na podstawie AAOD i AAPP zostaną niebawem przekazane do Rejonów Sieci, a w najbliższy wtorek (17.04) ma w tej sprawie decyzję podjąć Zarząd PP SA.
Odnieśliśmy się również do kwestii nadmiernego odciążania naczelników dodatkowymi działaniami, w tym przeprowadzania częstych szkoleń w ramach Coachingowego Stylu Zarządzania. W naszej ocenie jest to powrót do tak krytykowanego przez "Solidarność" i w końcu zlikwidowanego "Dialogu". Uważamy, że przy tak dużym obciążeniu pracą nie ma możliwości do przeprowadzenia cotygodniowych rozmów i spotkań z każdym z pracowników, z rekomendowanym czasem trwania takiej rozmowy od 0,5 do 1 godziny, a następnie sporządzanie z tych spotkań raportów.


Kolejne spotkanie odbyło się 12 kwietnia br. Były to rozmowy przedstawicieli Zarządu z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Przedmiotem spotkania było dalsze procedowanie związane z podziałem funduszu wynagrodzeń osobowych na 2018 r.
Zarząd reprezentowali Iwona Ziomek i Tomasz Dąbrowski, stronę NSZZ "Solidarność" PPP reprezentowali: Maria Stachowska, Marcin Soszyński i Andrzej Warpas.
O spotkaniu można napisać tylko tyle, że się odbyło, żadnych konkretnych rezultatów nie przyniosło.
Jako przedstawiciele NSZZ "Solidarność", zwróciliśmy uwagę Pracodawcy, że systematycznie łamie się ZUZP, przeprowadzając procedowanie art. 10 pkt. 2 bez uzgodnień z reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi w trybie art. 10 pkt. 1.
Na pytanie skierowane do obecnych członków Zarządu, czy przewidywane są w tym roku podwyżki wynagrodzeń, otrzymaliśmy negatywną odpowiedź ze strony T. Dąbrowskiego. Wybrana przez pracowników I. Ziomek, członek Zarządu PP SA w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników nie zabrała głosu.

Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007