Poniedziałek, 24 czerwca 2019 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

>>>Nasz kandydat Andrzej Bodziony wygrał wybory na członka Zarządu Poczty Polskiej SA <<<

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2018-09-21
Zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej
19 września br. w Warszawie obradowało Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. W trakcie zebrania dyskutowano na temat bieżącej sytuacji w Poczcie Polskiej SA oraz przyjęto szereg decyzji. Wybrane publikujemy poniżej:Decyzja Prezydium KM nr 3/09/2018

ws. wycofania się z badania obciążenia pracą


Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej domaga się od Zarządu Spółki odstąpienia od badania obciążenia pracą zaplanowanego na październik 2018 r.
Badanie obciążenia pracą wykonane w październiku 2017 nie przyniosło żadnych dobrych zmian, w dalszym ciągu istnieją rejony, które są przeciążone, listonosze pracują w godzinach nadliczbowych. Badanie to jest dodatkowym, czasochłonnym zajęciem zarówno dla listonoszy, kadry kierowniczo-kontrolerskiej, a także dla innych służb w Regionach Sieci. Badanie dokonywane w roku wyborów samorządowych jest szczególnie pozbawione sensu merytorycznego.
Wyniki badania obciążenia pracą z 2017 roku nie były ujawniane przez wiele miesięcy, nie wpłynęły na poprawę sytuacji zatrudnieniowej w służbie doręczeń, natomiast doprowadziły do rozgoryczenia pracowników. Jesteśmy zdania, że szkoda czasu, środków i zaangażowania pracowników do zadań nie przynoszących żadnych rezultatów. Doprowadzenie do właściwego obciążenia rejonów doręczeń powinno być bieżącym zadaniem dyrektorów Regionów Sieci i podległej im kadry kierowniczo-kontrolerskiej.

Decyzja Prezydium KM nr 4/09/2018

ws. w sprawie odwołania z pełnionych funkcji osób zarządzających PPPO
/do użytku wewnątrzzwiązkowego/


Decyzja Prezydium KM nr 5/09/2018

ws. zrównania wysokości kwoty na posiłki regeneracyjne


W związku z brakiem odpowiedzi i działań ze strony Zarządu PP S.A. w sprawie zrównania wysokości kwoty na posiłki regeneracyjne (Stanowisko Nr 1 Walnego Zebrania Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej z dnia 23 maja 2018 roku), Prezydium KM postanawia, że po uzyskaniu akceptacji Komisji Międzyzakładowej sprawę kieruje do właściwych organów Państwowej Inspekcji Pracy.

Decyzja Prezydium KM nr 6/09/2018

ws. zawierania umów na używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych


Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej wnosi o wycofanie niekorzystnych dla pracowników rozwiązań polegających na wprowadzeniu ograniczenia w postaci możliwości podpisywania umów tylko na jeden pojazd prywatny.
Uzasadnienie

Do niedawna pracodawca umożliwiał pracownikom podpisywanie aneksów do umów na pojazd zastępczy wykorzystywany do celów służbowych, w przypadku, gdy pojazd na który podpisano umowę uległ awarii. Nowy regulamin używania samochodu do celów służbowych, wprowadzony Uchwałą Zarządu Poczty Polskiej 115/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku nie daje już takiej możliwości. Wynikające z interpretacji nowego regulaminu ograniczenie stawia szczególnie listonoszy w trudnej sytuacji w przypadku gdy dojdzie do awarii lub zniszczenia samochodu na który podpisano umowę. Wykonywanie obsługi rejonu pojazdem na który pracownik w danej chwili nie posiada umowy obarczone jest potencjalnymi konsekwencjami np. gdy dojdzie do kolizji drogowej.
W świetle powyższego Prezydium wnioskuje o podjęcie stosownych działań zmierzających do przywrócenia poprzednich zapisów regulaminu.

Warszawa, 19 września 2018 r.

Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007