Niedziela, 21 lipca 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2023-09-28
INFORMACJA Z ZEBRANIA PREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ PRACOWNIKÓW POCZTY POLSKIEJ
Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej spotkało się 27 września 2023 roku w Katowicach z kierownictwem Centrum Kadr i Szkoleń oraz w dalszej części zebrania z Wiceprezesem Andrzejem Bodzionym.
Pierwszym tematem spotkania z CKS był zadaniowy czas pracy dla listonoszy, a przede wszystkim sposób wyznaczania zadań dla tej grupy zawodowej. Przedstawione przez stronę pracodawcy narzędzie, za pomocą którego miałyby być wyznaczane zadania dla listonoszy i obliczane ilości godzin nadliczbowych w naszej ocenie obarczone jest wieloma błędami i nie będzie gwarantowało rzetelnego rozliczania listonoszy z powierzonych zadań. Ponadto, stosowanie tego narzędzia spowoduje dodatkowe obciążenie pracą naczelników i kadry kierowniczo-kontrolerskiej. Związek w tej sprawie przedstawi do pracodawcy oficjalną opinię.
Kolejny temat, który poruszyliśmy w trakcie spotkania z CKS to polityka kadrowa Poczty Polskiej SA, w szczególności centralne sterowanie przez kierownictwo CKS zatrudnieniem w regionalnych jednostkach organizacyjnych, poprzez kwestionowanie potrzeb zgłaszanych przez regiony w zakresie zatrudniania i przedłużania umów o pracę. Kolejny raz wyraziliśmy zdanie, że kompetencje te powinny być przekazane do dyrektorów regionalnych.
Druga, istotna część zebrania Prezydium KM to spotkanie z Wiceprezesem Andrzejem Bodzionym. Podczas spotkania poruszyliśmy wiele ważnych spraw bieżących, które wymagają natychmiastowych rozwiązań i poprawy. Wiodącym tematem była podwyżka wynagrodzeń wszystkim pracownikom PP SA objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, rozmawialiśmy również o prowadzonej polityce zatrudnieniowej przez CKS oraz organizacji pracy. Wiceprezes przedstawił realizację planów przychodowych w poszczególnych usługach pocztowych za 8 miesięcy tego roku, oraz postępy w pracach nad projektami mającymi poprawić wyniki firmy i warunki pracy pracowników.

Prezydium KM wnioskuje o pilne, kolejne spotkanie negocjacyjne z Zarządem Poczty Polskiej, które powinno zakończyć się podpisaniem porozumienia kończącego rozpoczęty spór zbiorowy dotyczący podwyżek wynagrodzeń.Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007