Poniedziałek, 11 grudnia 2023 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2023-10-12
Bieżący komunikat
Wczoraj, 11 października 2023 r. w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy odpowiedź Zarządu Poczty Polskiej SA na nasze Stanowisko w sprawie prowadzonych negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń. W odpowiedzi tej, pracodawca nie określił jednoznacznie terminu kolejnego spotkania negocjacyjnego, podczas którego miałoby dojść do podpisania porozumienia płacowego lub protokółu rozbieżności. Po raz kolejny Zarząd warunkuje zakończenie rozmów wydaniem przez Komisję Europejską zgody na dokonanie przez Państwo rekompensaty kosztu netto z tytułu świadczenia usług powszechnych za rok 2021 oraz rok 2022 i obecnie nie widzi przesłanek, by rokowania zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Projekt protokołu rozbieżności został przez nas przesłany do Zarządu, przedstawiliśmy w nim nasze żądania płacowe i sposób rozdziału na pracowników wynegocjowanych środków na wynagrodzenia, określone zostały również niejasne, przedstawione nam przez pracodawcę propozycje wzrostu wynagrodzeń.
Również wczoraj, w godzinach późnowieczornych zwróciliśmy się do właściciela, Ministra Jacka Sasina, z wnioskiem o interwencję i pomoc w zakończeniu trwającego sporu zbiorowego.
Prezydium Komisji Międzyzakładowej na zdalnym zebraniu zdecydowało o zwołaniu konferencji prasowej i rozpoczęciu przygotowań do akcji protestacyjnych.

W załączeniu przesyłamy treść odpowiedzi Zarządu PP SA na nasze stanowisko.


Wiceprzewodniczący
Komisji Międzyzakładowej

Sławomir Steltmann

12 października 2023 r.
Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007