Wtorek, 12 listopada 2019 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

>>> Od czwartku 19 września 2019 r. trwa protest Pocztowej Solidarności w Warszawie!! <<<

Aktualności

Autor: Adam Warpas   Data: 2007-07-05
Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej
W dniu 4 lipca b.r. odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska". W spotkaniu uczestniczyli partnerzy dialogu społecznego z Poczty Polskiej, Bogumił Nowicki i Adam Warpas "S", oraz Ireneusz Wojtyna OPZZ. Przewodnicząca...Autor: Prezydium KM   Data: 2007-07-03
Stanowisko w sprawie protestu pracowników
ppup Poczta Polska
Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej informuje, że nasza organizacja podjęła decyzję o rozpoczęciu strajku generalnego w pierwszych tygodniach września b.r. Tragiczny styl zarządzania oraz nietrafione decyzje reorganizacyjne od miesięcy powodowały narastanie frustracji załogi, ...Autor: Krystyna Krzyżewska   Data: 2007-06-28
KOMUNIKAT z posiedzenia MOZ NSZZ "Solidarność" Prac. Poczty Polskiej z dnia 28.06.2007 roku.
W dniu 28.06.2007 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Prac. Poczty Polskiej

Porządek posiedzenia
1. Sprawa sporu zbiorowego
2. Uzupełnienie składu prezydium
3. Stanowisko w/s zmian organizacyjnych w Poczcie Polskiej
4. Stanowisko w/s niedoborów etatowyc...Autor: Prezydium KM   Data: 2006-06-28
Komunikat
Informujemy, że w dniu 28 czerwca b.r. otrzymaliśmy od Dyrektora Generalnego pismo w sprawie postulatów płacowych, związanych z toczącym się sporem zbiorowym. Według Dyrektora Generalnego sytuacja finansowa Poczty Polskiej jest bardzo zła i nie ma możliwości wzrostu płac. Poza tym powinny być one odnoszone do wydajności pracy, która rośnie zbyt wol...Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2007-06-26
Komunikat
Wczoraj, w ramach sporu zbiorowego odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Komisji Zakładowej z Dyrektorem Generalnym. W spotkaniu uczestniczył po stronie pracodawcy Z-ca DG Pan Mariusz Wnuk i Pełnomocnik DG Pan Jerzy Skibniewski. Ze strony „Solidarności”, obok Zespołu, byli obecni przedstawiciele RKPS z Łodzi. Spotkanie prowadzili...Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2007-06-22
Informacja na temat posiedzenia Rady Poczty Polskiej IV kadencji w dniu 20 czerwca 2007 r.
W dniu 20 czerwca 2007 roku odbyło się 5(10) posiedzenie Rady Poczty Polskiej IV kadencji. W obradach oprócz członków Rady uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Poczty Polskiej i zaproszeni goście.

Rada Poczty Polskiej pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z działalności Poczty Polskiej w roku 2006. Następnie po przeanali...Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2007-06-22
Informacja ze spotkania Prezydium Rady Poczty Polskiej z Radą Pracowników
W dniu 21 czerwca 2007 roku odbyło się spotkanie Prezydium Rady Poczty Polskiej z Radą Pracowników. W trakcie spotkania wymieniono poglądy na temat sytuacji w przedsiębiorstwie oraz roli Rady Pracowników. Zgodzono się, że Rada Pracowników jest istotnym elementem współpracy z Dyrekcją i Radą Poczty Polskiej. Podkreślono jej ważną rolę konsultacyjną ...Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2007-06-22
Wystąpienie do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie komercjalizacji Poczty Polskiej

Kliknij aby powiększyć


Kliknij na obraz aby uzyskać powiększenie

Pierwsza strona Poprzednia strona Następna strona Ostatnia strona


Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007