Sobota, 1 października 2016 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia


>>> Gustaw Czarnowski - Nasz kandydat w wyborach do Zarządu Poczty Polskiej SA <<<

Aktualności

Autor: Witold Paluszak   Data: 2016-06-22
Spotkanie z pracodawcą w sprawie ZFŚS
W dniu wczorajszym w Warszawie w budynku Poczty Polskiej przy ulicy Świętokrzyskiej 31/33 odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu ze Związkiem Zawodowym NSZZ Solidarność Pr...Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2016-06-21
Kilometrówka - oficjalnie włączamy się do akcji zbierania podpisów!
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej popiera działania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym, i zwraca się do pracowników Poczt...Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2016-06-03
Komunikat po zebraniu Komisji Międzyzakładowej
W środę, 1 czerwca br. obradowała w Warszawie Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. KM dokonała wstępnej oceny wyborów przedstawiciela pracowników do Zarządu PP SA. Ustalono, że po ogłoszeniu oficjalnych wyn...Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2016-05-13
Regulamin premiowania - wystąpienie do Zarządu PP SA
Prezydium KM NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w dniu 11 maja br. wystąpiło do Zarządu PP SA o niezwłoczne przystąpienie do uzgodnienia nowego regulaminu premiowania.

Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2016-05-09
Przewodniczący KM zwołuje Komitet Protestacyjno-Strajkowy
Mimo że temat już był kilka razy poruszany i zdawałoby wyjaśniony, zarówno w intranecie PP SA jak i w otwartej sieci pojawiają się negatywne komentarze dotyczące podpisania przed rokiem przez "związki" układu zbiorowego pracy. Z przyjemnoś...Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2016-05-05
Premia i ZPC
Koleżanki i Koledzy,

niestety, mogę mówić i pisać o przykrym zaskoczeniu. Nowy zarząd PP SA wszedł niespodziewanie w buty zarządu poprzedniego. Zamiast rozpocząć niezwłoczne odgruzowanie, sam włączył się w ru...Autor: intranet.poczta-polska.pl   Data: 2016-04-23
WZA Poczty Polskiej
WZA Poczty Polskiej zatwierdziło sprawozdania Spółki oraz zakończyło II kadencję Zarządu Poczty Polskiej

W piątek 22 kwietnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P...Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2016-04-22
Pracownicy są ważni
Koleżanki i Koledzy,
dzisiaj dokonał się, oczekiwany niecierpliwie przez świadomych pracowników, pierwszy akt zmiany zarządczej w Poczcie Polskiej. W przyszłym miesiącu zostanie zakończone tworzenie nowego zarządu, łącz...Pierwsza strona Poprzednia strona Następna strona Ostatnia strona


Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych?Praca aż do śmierci


 
Webmaster: Sławek  ®2007