Poniedziałek, 11 grudnia 2023 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Prezydium KM   Data: 2023-11-10
KOMUNIKAT Z PREZYDIUM KM Z DNIA 7 - 8.11.2023 W SPRAWIE TRWAJĄCEGO SPORU ZBIOROWEGO
Dotychczasowe rozmowy toczone pomiędzy reprezentacją NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej z MAP Jackiem Sasinem oraz prezesem Poczty Polskiej S.A. Krzysztofem Falkowskim nie przyniosły żadnego postępu w rozwiązaniu sporu zbiorowego. Prezes K. Falkowski nadal uzależnia realizację postulatów płacowych od zgody Komisji Europejskiej na wypłatę przez Państwo rekompensaty za świadczenie nierentownych usług pocztowych. Rozmowy będą kontynuowane.

W związku z przedłużającym się sporem zbiorowym i brakiem woli pracodawcy do zawarcia porozumienia, względnie protokołu rozbieżności, NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej złożył w dniu 6 listopada 2023 r. skargę do Państwowej Inspekcji Pracy Warszawie.

W załączeniu:

Wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy - tutaj
Projekt protokołu rozbieżności - tutaj
Stanowisko Prezydium w sprawie wyznaczania zadań listonoszom w zadaniowym systemie czasu pracy - tutaj

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007